Vissza a kezdőlapra

Egyházak

 

kép

 

 

 

kép

 

kép

 

A harsányi római katolikus műemlék templom


Harsány szent Erzsébetről elnevezett egyházának papja 1332-ben 16 garas - viszonylat nagy összegű - pápai tizedet fizetett, eszerint már ekkor népes katolikus közösség élt a településen. A fizetendő pápai tized alapján az állapítható meg, hogy Harsány a megye legnagyobb települési közé volt sorolható (akkoriban Edelény, Szendrő vagy Sajószentpéter fizetett közel annyit, mint a harsányi plébánia). A falu jelentős része ekkor, illetve a következő századokban az egri püspökség tulajdonában volt. A török hódoltság és a reformáció szétzilálta a katolikusok egyházi életét. Jelentős számú katolikus népessége az 1700-as évek elejére lett a falunak. 1736-ban Vágner József kanonok felépíttette az új tágas plébánia templomot, amit Kisboldogasszony tiszteletére szentelt fel 1738. szeptember 8-án Máriássy Sándor egri kanonok.

Az 1746-os canonica visitatio kiemelte a templom tágasságát, a sekrestye szép boltozatát, a szószék kimunkáltságát. A templomnak három oltára volt, mely Barkóczy Ferenc egri püspök adományából létesült. A nagyobbikat Kisboldogasszony tiszteletére szentelték fel, melynek a közepén Szűz Mária születését ábrázoló kép volt látható. Az oltáron lévő Barkóczy címert valószínűleg Hartman József kassai szobrász készítette az 1740-es években. A templomban két harang volt, a nagyobbik mintegy 50 kg, amely Szent Donát tiszteletére, míg a másik a kisebb az Úr mennybemenetelének lett felszentelve. 1768-ban Egerben egy új 4 mázsás harangot öntöttek, amit Szent Antal tiszteletére szenteltek fel.

 

1759-ben Barkóczy püspök a templom közelében az un. Kakas-hegyen egy kisebb fajta földszintes kastélyt építtetett a harsányi püspöki birtokon. (Felsőtárkány után ez volt Barkóczy Ferenc második nyaralója. Utóda Eszterházy azonban a szerinte fényűző kastélyt lebontatta. Köveinek egy részét a paplak helyreállítása során használták fel. 1786-ban Eszterházy előírása szerint megkezdték a templomtorony újjáépítését, minthogy addig a templom homlokzata, csak a tető aljáig volt falazott.

 

A templom nagy felújítására 1850-ben került sor. Ezt követően 1875-ben történtek nagyarányú renoválási munkák az épületen. Kijavították a vakolatot, felújították a padokat, illetve elkészültek a templom művészi értékkel bíró falfestményei.

A torony teljes renoválására 1901-ben került sor, majd mindenre kiterjedő felújítási munkákat végeztek a templomon 1907-ben. A II. világháború harcai után a templom romokban hevert. A helyreállításhoz 1946-ban kezdtek hozzá. A templom utolsó nagy megpróbáltatását 1983. február 24-én szenvedte el, amikor elektromos áram okozta tűzvészben a templom tornya leégett.

 

Katolikus templom és plébánia hivatal

A plébánia címe: 3555.Harsány, Béke u. 20.

Telefon: 46 / 392 - 396

 

kép

 

 

kép

 

kép

A harsányi református templom


A falu 1556-ban elpusztult, de 1576-ban újranépesült református lakókkal, akik önálló egyházat alkottak. Az 1595.évi összeírás szerint református templomuk volt. 1719-ben lelkésze katolizált, és a templomot is elvették a reformátusoktól. 1720-ban a Gönci származású Héczey Dániel református lelkésznek és Újhelyi János iskolarektornak a közreműködésével igyekeztek a nyilvános református vallásgyakorlatot helyreállítani. 1744 körül a reformátusok Makay János prédikátor gazda házában tartották istentiszteleteiket, de elűzték őket, így azok más falubeli családokkal együtt Tiszaigar-pusztára költöztek. 1746-ban 311 református és 280 katolikus lélek lakott a faluban. A reformátusok csak 1800-ban tudtak új templomot építeni maguknak, ez azonban 90 év alatt annyira megromlott, hogy életveszélyessége miatt 1890-ben le kellett bontani. A jelenlegi templomot Wind István építész tervezte, s a nyugati homlokzat előtti 23 méter magas tornyával együtt készült el 1890-ben. A templom 9x18 méteres belsejében 450 ülőhely van, mennyezete sík vakolt. Az orgonát Angster József építette 1912-ben. A templomot 1987-ben szépen megújították. Az 500 kg-os harangját Szlezák László öntötte 1921-ben Budapesten, a 153 kg-osat pedig Burger Lőrinc 1833-ban Dobsinán.

(Várady József - Tiszáninnen református templomai)

 

 

Református templom és parókia

Címe: 3555.Harsány, Arany János u. 4.

Telefon: 46 / 392 - 493

 

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

   
Minden program...
Rendezvénynaptár
Önkormányzati vendégház

2010.02.25. óta

609055

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...