Vissza a kezdőlapra

Helyi Választási Bizottság határozata

2023.02.10 08:35

Harsányi Helyi Választási Bizottság

1/2023. (II.09.) sz. határozata

a megüresedett önkormányzati képviselői mandátum kiadásáról

 

A Harsányi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt. 21. § (3) bekezdése alapján a megüresedett önkormányzati képviselői mandátum kiadása tárgyában meghozta az alábbi

 

h a t á r o z a t o t:

 

A Harsányi Helyi Választási Bizottság

 

a) megállapítja, hogy Subicz Róbert képviselő lemondása miatt egy képviselői hely megüresedett.

 

b) A Harsányi Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy 2019. október 13-án megtartott önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jegyzőkönyvön további képviselő-jelölt nem szerepel, így a megüresedett mandátumra további képviselőnek nem tud mandátumot kiadni.

 

A Harsányi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Harsány Község  Önkormányzata hirdetőtábláján, és a www.harsany.hu megnevezésű honlapján.

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Harsányi Helyi Választási Bizottságnál (3555 Harsány, Kossuth L. u. 67., tel: 46/592-200,  e-mail: harsanypmh@t-online.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2023. február 13. napján 16.00 óráig megérkezzen.

 

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

a)                  a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy

b)                  a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)                   a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

I n d o k o l á s

 

Subicz Róbert önkormányzati képviselő 2023. január 31. napjával képviselői mandátumáról lemondott.

 

Az Övjt. 21.§ (1) bekezdése alapján, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

 

A Harsányi Helyi Választási Bizottság a 2019. október 13-án megtartott önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról készült jegyzőkönyvet áttekintette és megállapította, hogy nincs a jegyzőkönyvben további jelölt.

 

 

A Helyi Választási Bizottság határozata a Ve. 46.§-án a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221.§-án, 223-224.§-ain alapul.

 

 

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

[Vissza]

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  
Minden program...
Rendezvénynaptár
Harsány Helytörténete

2010.02.25. óta

1160614

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
  • укладка тротуарной плитки https://stroy-sila.com/paving-slab/
  • ремонт Днепр Строй Сила
  • Kép
    Bezár
    Loading...