Nyilvántartásba vétel száma

2/2011.

 

A kereskedő

 

Neve

K-Dekor Bt.

Címe

3555 Harsány, József A. u. 20.

Székhelye

3555 Harsány, József A. u. 20.

Cégjegyzékszáma

05-06-016034

Vállalkozói nyilvántartási száma

 

Kistermelő regisztrációs száma

 

Statisztikai száma

22316444524721205

 

Kereskedelmi tevékenység helye

 

Címe

3555 Harsány, Szabadság u. 1.

Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke

Borsodgeszt-Vatta-Emőd- Bükkaranyos-Kisgyőr-Mocsolyás-Harsány

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,

 

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

 

Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése

 

 

Kereskedelmi tevékenység formája

 

Tevékenység helye szerinti bontásban (a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint)

üzlet, mozgóbolt, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

 

Üzlet

 

Nyitva tartási idő (napi/heti)

hétfő-péntek 6.00-17.00, szombat 6.00-12.00, vasárnap 6.00-10.00

Elnevezése

Zöldség-gyümölcs

Alapterülete (m 2)

12

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet esetén)

 

Vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja (210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése szerinti esetben)

2011. 03. 30.

Árusítótér nettó alapterülete (napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén)

 

Üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma (napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén)

 

Üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek telekhatártól mért távolsága és elhelyezése (napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén) (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén)

 

 

Termékek (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

>megtekintés<

 

Tevékenység jellege

 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont)

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat

kiskereskedelem

Nagykereskedelem

 

Az üzletben folytat-e

 

Szeszesital-kimérést

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet

 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén

 

Termékek köre

 

Termékek megnevezése

 

Engedélyt kiállító hatóság

 

Engedélyszám

 

Engedély hatálya

 

 

Kereskedelmi tevékenység

 

Megkezdése

2011. 03. 30.

Módosítása (utolsó)

 

Megszűnése